ScrambleSuit / ScrambleSuit

ScrambleSuit obfs4 değiştirilebilir taşıyıcısına benzer. Ancak farklı bir köprü kümesi kullanır.