Chúng tôi rất tiếc khi nghe được điều đó. Có một số tình huống mà nó chính đáng để chặn block những người dùng ẩn danh khỏi một dịch vụ Internet. Nhưng trong nhiều trường hợp, có các giải pháp đơn giản hơn có thể giải quyết vấn đề của bạn trong khi vẫn cho phép người dùng truy cập trang web của bạn một cách bảo mật.

Đầu tiên, hãy tự hỏi bản thân rằng, có cách nào để thực hiện các quyết định ở cấp độ ứng dụng application-level để tách nhóm những người dùng chính đáng ra khỏi những kẻ gian. Ví dụ, bạn có thể có được một số bộ phận nhất định của trang web, hoặc một số đặc quyền ví dụ như đăng bài post, chỉ khả dụng cho những người đã được đăng ký. Việc xây dựng một danh sách được cập nhật mới mẻ đối với các địa chỉ IP Tor là điều dễ dàng, cho phép các kết nối tới dịch vụ của bạn, để bạn có thể cài đặt thứ khác biệt này chỉ cho người dùng Tor mà thôi. Theo cách này, bạn có thể có quyền truy cập đa cấp (multi-tiered access) và không phải cấm chỉ mọi khía cạnh dịch vụ của bạn.

Ví dụ, mạng lưới Freenode IRC đã từng có một vấn đề với một nhóm những kẻ lạm dụng đã có định hướng, chúng đã tham gia vào các kênh channel và dễ dàng chiếm lĩnh cuộc hội thoại; nhưng khi chúng dán nhãn label tất cả người dùng tới từ các nút giao Tor như là "người dùng ẩn danh", loại bỏ khả năng của những kẻ lợi dụng muốn hoà đồng vào, chúng, nhũng kẻ lợi dụng đã chuyển trở lại sang sử dụng các proxy mở của chúng và các mạng lưới bot.

Thứ hai, xem xét rằng có hàng trăm nghìn người sử dụng Tor hằng ngày đơn giản để đạt được sự trong sạch thông tin — ví dụ, để bảo vệ khỏi các công ty thu thập dữ liệu quảng cáo trong khi thực hiện các hoạt động thông thường của họ. Những người khác sử dụng Tor bởi vì đó là cách duy nhất của họ để có thể vượt qua các tường lửa hạn chế của địa phương. Một số người dùng Tor có thể đang kết nối một cách hợp pháp, chính đáng tới dịch vụ của bạn ngay lúc này để thực hiện các hoạt động thường ngày. Bạn cần phải quyết định rằng, liệu việc ngăn cấm mạng lưới Tor Network có xứng đáng so với việc mất đi những sự đóng góp của những người dùng này, cũng như những người dùng hợp pháp chính đáng tiềm năng trong tương lai. (Thông thường mọi người không có một phép đo tốt cho việc có bao nhiêu người tử tế sử dụng Tor đang kết nối tới dịch vụ của họ — bạn không bao giờ để ý được họ cho tới khi có một kẻ không tử tế nào đó.)

Tại thời điểm này, bạn cũng nên tự hỏi bản thân xem, điều gì mà bạn làm đối với các dịch vụ khác đã khiến gom góp tổng hợp nhiều người dùng đằng sau một số ít địa chỉ IP. Tor không quá khác biệt so với AOL về mặt này.

Cuối cùng, xin vui lòng nhớ rằng các rơ-le Tor có các chính sách quy định đầu ra exit riêng lẻ. Có nhiều các rơ-le Tor không cho phép bất kỳ các kết nối đầu ra exit nào. Một số trong số đó mà cho phép một vài các kết nối đầu ra exit có thể đã không cho phép sẵn các kết nối tới dịch vụ của bạn rồi. Khi bạn tiến hành cấm đoán (ban) các nút giao, bạn nên phân tích cú pháp các quy tắc quy định đầu ra exit và chỉ chặn block những thứ cho phép các kết nối này; và bạn nên ghi nhớ rằng, các quy tắc quy định đầu ra exit có thể thay đổi (cũng như danh sách tổng thể các nút giao trong mạng lưới).

Nếu bạn thực sự muốn thực hiện điều này, chúng tôi cung cấp một danh sách rơ-le đầu ra exit Tor hoặc một danh sách dựa trên DNS mà bạn có thể yêu cầu query.

(Một số các quản trị hệ thống chặn các dải địa chỉ IP do quy định chính sách chính thức hoặc một số dấu hiệu lạm dụng, nhưng một số đã hỏi về việc cho phép các rơ-le đầu ra exit bởi vì họ muốn được cho phép truy cập vào các hệ thống của họ chi bằng cách sử dụng Tor mà thôi. Những tập lệnh Script này cũng không thể sử dụng được cho danh sách cho phép (allowlisting).)