Tuyệt vời. Đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi đã triển khai các chính sách quy định đầu ra exit.

Mỗi một rơ-le Tor có một chính sách quy định đầu ra exit để cụ thể hoá những loại kết nối hướng ngoại nào được cho phép hoặc bị từ chối khỏi rơ-le đó. Các chính sách quy định đầu ra exit được lan truyền ra cho các ứng dụng/máy khách Tor thông qua thư mục, do đó các ứng dụng/máy khách sẽ tránh được một cách tự động việc lựa chọn các rơ-le đầu ra exit mà sẽ từ chối đầu ra exit tới điểm đến được định trước của họ. Theo cách này, mỗi một rơ-le có thể quyết định các dịch vụ, các máy chủ host, và các mạng lưới mà nó muốn cho phép các kết nối tới, dựa trên tiềm năng lạm dụng và tình huống của chính nó. Hãy đọc mục nhập entry Hỗ trợ về các vấn đề mà bạn có thể gặp phải nếu như bạn sử dụng quy tắc quy định đầu ra exit mặc định, và sau đó đọc các lời khuyên cho việc chạy một nút giao đầu ra exit với tối thiểu những sự quấy rối của Mike Perry.

Theo mặc định, quy tắc quy định đầu ra exit cho phép quyền truy cập tới nhiều những dịch vụ phổ biến (ví dụ như việc duyệt web), nhưng giới hạn một số bởi tiềm năng lạm dụng (ví dụ như thư mail) và một số bởi mạng lưới Tor Network không thể xử lý được tải load (ví dụ như các cổng port chia sẻ tập tin mặc định). Bạn có thể thay đổi chính sách quy định đầu ra exit của bạn bằng cách chỉnh sửa tập tin torrc của bạn. Nếu như bạn muốn phòng tránh hầu hết, nếu như không phải tất cả các sự lạm dụng tiềm năng, hãy thiết đặt nó thành "reject *:*". Cài đặt này có nghĩa là, rơ-le của bạn sẽ được sử dụng cho việc chuyển tiếp lưu lượng traffic ngay bên trong mạng lưới Tor Network, nhưng không phải cho các kết nối tới các trang web ngoại vi hoặc các dịch vụ khác.

Nếu như bạn có cho phép bất kỳ các kết nối đầu ra exit nào, xin hãy bảo đảm chắc chắn rằng, phân giải tên (name resolution) hoạt động (rằng, máy tính của bạn có thể xử lý các địa chỉ Internet một cách chính xác). Nếu có bất kỳ tài nguyên nào mà máy tính của bạn không thể tiếp cận (ví dụ, bạn đang ở đằng sau một tường lửa firewall hạn chế hoặc bộ lọc nội dung), xin vui lòng hãy từ chối chúng một cách rõ ràng trong chính sách quy định ngõ ra exit policy của bạn, nếu không thì người dùng Tor cũng sẽ bị ảnh hưởng.