Thỉnh thoảng có những kẻ xấu sử dụng Tor để chơi khăm các kênh channel IRC. Việc lạm dụng này dẫn đến việc chặn tạm thời liên quan đến IP cụ thể ("kline" theo như ngôn từ của IRC), khi các quản trị viên mạng lưới cố gắng giữ những kẻ xấu ra khỏi mạng lưới của họ.

Phản hồi này nhấn mạnh một lỗ hổng cơ bản trong mô hình bảo mật của IRC: họ giả định rằng, các địa chỉ IP đồng đẳng với con người, và bằng cách chặn (ban) địa chỉ IP, họ có thể chặn con người. Trên thực tế, đó không phải là trường hợp — có nhiều những vụ chơi khăm như vậy sử dụng một cách thường xuyên thực sự hàng triệu các proxy mở và đã xâm phạm các máy tính vòng quanh thế giới. Các mạng lưới IRC đang đối chọi lại trong một cuộc chiến mà phần thua nghiêng về họ khi cố gắng chặn block tất cả các nút giao này, và toàn bộ một ngành công nghiệp tiểu thủ danh sách chặn Blocklist và chống chơi khăm Troll đã ươm mầm nổi dậy dựa trên mô hình bảo mật đầy thiếu sót này (không giống như nền công nghiệp phần mềm chống vi-rút). Mạng lưới Tor Network chỉ là một giọt nước trong bể mà thôi.

Ở một mặt khác, từ quan điểm của các điều hành viên máy chủ IRC, bảo mật không phải là một việc "Toàn vẹn hoặc Chẳng là gì cả". Bằng việc phản hồi nhanh chóng tới những trò đùa hoặc bất kỳ cuộc tấn công xã hội nào khác, nó có thể có khả năng khiến cho viễn cảnh tấn công bớt hấp dẫn hơn đối với kẻ tấn công. Và hầu hết các địa chỉ IP cá nhân riêng biệt đúng là đồng đẳng với những con người cá nhân riêng lẻ, trên bất cứ một mạng lưới IRC được cho nào tại bất kỳ thời điểm được cho nào. Có một số ngoại lệ bao gồm các NAT-Gateway, mà có thể được phân bổ quyền truy cập như trường hợp đặc biệt. Trong khi đó là một cuộc chiến đang nghiêng về phần thua khi cố gắng ngăn cản việc sử dụng các proxy mở, tổng quan mà nói, nó không phải là một trận thua trong việc giữ chặn tạm thời liên quan đến IP cụ thể ("kline" theo như ngôn từ của IRC) một người dùng IRC cư xử tồi tệ đơn lẻ, cho tới khi người dùng đó chán và bỏ đi.

Nhưng câu trả lời thực sự đó là thiết lập các hệ thống xác thực ở cấp độ ứng dụng, để cho phép những người dùng đúng đắn vào và chặn những người dùng xấu xa lại. Điều này cần phải được dựa trên một số yếu tố con người (ví dụ như một mật khẩu mà họ biết), không phải là một số đặc tính của cách thức mà các gói packet của họ được giao vận.

Tất nhiên, không phải tất cả các mạng lưới IRC đều đang cố gắng chặn các nút giao Tor. Sau tất cả, có một số lượng kha khá người sử dụng Tor để thực hiện IRC trong riêng tư để tiếp tục các giao tiếp hợp pháp đàng hoàng mà không trói buộc họ với danh tính thế giới thực bên ngoài của họ. Mỗi một mạng lưới IRC cần phải tự định đoạt cho chính nó nếu như việc chặn block một vài triệu các IP nữa mà những kẻ xấu có thể sử dụng là xứng đáng so với việc mất đi những đóng góp từ những người dùng Tor đứng đắn.

Nếu bạn bị chặn block, hãy có một cuộc thảo luận với các điều hành viên mạng lưới và giải thích các vấn đề cho họ. Họ có thể gần như hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của Tor, hoặc là họ có thể không nhận ra được rằng, các tên máy chủ Hostname mà họ đang chặn tạm thời liên quan đến IP cụ thể ("kline" theo như ngôn từ của IRC) là các nút giao đầu ra exit Tor. Nếu bạn giải thích vấn đề, và họ kết luận rằng Tor nên bị chặn block lại, bạn có thể muốn xem xét việc dời chuyển sang một mạng lưới cởi mở đối với tiếng nói tự do hơn. Có lẽ việc mời họ lên #tor trên irc.oftc.net sẽ giúp cho họ thấy được rằng, chúng tôi không phải tất cả là những người xấu xa.

Cuối cùng, nếu bạn ý thức được một mạng lưới IRC có vẻ như đang chặn block Tor, hoặc một nút giao đầu ra exit Tor đơn lẻ, xin vui lòng đưa thông tin đó lên tracker theo dõi IRC chặn block Tor để mọi người khác có thể chia sẻ. Ít nhất một mạng lưới IRC tư vấn cho trang web đó để gỡ chặn block các nút giao đầu ra exit mà đã bị chặn block một cách vô tình.