Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) thông thường dựa vào việc có một nhóm hàng nghìn các máy tính tất cả đều gửi các luồng lưu lượng traffic tới một nạn nhân. Vì mục tiêu là để làm áp đảo băng thông của nạn nhân, chúng thông thường gửi đi các gói packet UDP vì các gói đó không yêu cầu có Handshake hoặc sự chỉnh đốn sắp đặt.

Nhưng bởi vì Tor chỉ vận chuyển các dòng stream TCP được định hình một cách chính xác, không phải tất cả các gói packet IP, bạn không thể gửi đi các gói packet UDP trên Tor. (Bạn cũng không thể thực hiện các kiểu tấn công đặc biệt này giống như tấn công làm tràn SYN-flooding.) Do đó các cuộc tấn công DDoS thông thường là không khả thi trên Tor. Tor đồng thời không cho phép các cuộc tấn công khuếch đại băng thông chống lại các trang web ngoại vi: bạn cần phải gửi vào một byte cho mỗi byte mà mạng lưới Tor Network sẽ gửi đi tới điểm đến của bạn. Do đó tổng quan mà nói, những kẻ tấn công mà điều khiển được đủ lượng băng thông để phát động một cuộc tấn công DDoS hiệu quả thì có thể thực hiện nó ổn thoả mà không cần Tor.