Không, bạn không thể tin tưởng mạng lưới chọn ra một lối path được. Các rơ-le hiểm độc có thể định tuyến bạn thông qua lũ bạn bè thông đồng của chúng. Điều này sẽ mang lại cho đối phương khả năng theo dõi được tất cả các lưu lượng traffic của bạn cả đầu và cuối end-to-end.