IP address / Địa chỉ IP

Một địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP) là một nhãn label bằng số (hoặc bằng chữ và số trong trường hợp của IPv6) được chỉ định cho mỗi một thiết bị (ví dụ như máy tính, máy in) tham gia vào một mạng lưới máy tính sử dụng Giao thức Internet để giao tiếp. Địa chỉ IP là địa chỉ địa điểm của thiết bị, tương tự như các địa chỉ của các vị trí địa lý. Trình duyệt Tor Browser che khuất đi địa điểm của bạn bằng cách làm cho nó trông giống như lưu lượng traffic của bạn đang tới từ một địa chỉ IP mà không phải là của chính bạn.