IP address / نشانی IP

نشانی پروتکل اینترنت (نشانی IP) یک برچسب عددی (یا در مورد IPv6 الفبایی-عددی) است که به هر دستگاه (برای مثال رایانه، چاپ‌گر) شرکت‌کننده در یک شبکهٔ رایانه‌ای که از پروتکل اینترنت برای ارتباطات استفاده می‌کند، تخصیص داده می‌شود. نشانی IP، نشانی موقعیت دستگاه است که مشابه نشانی‌های مکان‌های فیزیکی است. مرورگر Tor موقعیت شما را پنهان می‌کند و اینکار را با نشان دادن اینکه ترافیک شما از نشانی IPای می‌آید که متعلق به شما نیست انجام می‌دهد.