IP address / نشانی IP

نشانی پروتکل اینترنت (نشانی IP) یک برچسب عددی (یا در مورد IPv6 به صورت الفبایی-عددی) است که به هر دستگاه (برای نمونه کامپیوتر، پرینتر) که در شبکه کامپیوتر مشارکت دارند و از پروتکل اینترنت برای ارتباط استفاده می‌کنند اختصاص داده می‌شود. نشانی IP، نشانی موقعیت دستگاه است که مشابه به نشانی موقعیت های فیزیکی است. مرورگر Tor موقعیت شما را پنهان می‌کند و اینکار را با نشان دادن اینکه ترافیک شما از یک نشانی IP می‌آید که متعلق به شما نیست انجام می‌دهد.