Một số điều mà mọi người có thể làm bây giờ:

  1. Xin hãy xem xét việc chạy một rơ-le để giúp mạng lưới Tor Network phát triển.
  2. Hãy nói cho các bạn của bạn biết! Hãy khuyến khích họ chạy các rơ-le. Hãy mời họ chạy các dịch vụ onion. Và hãy động viên họ phổ biến và kể cho những người bạn khác của họ.
  3. Nếu như bạn thích các mục tiêu của Tor, xin vui lòng dành chút thời gian để quyên góp để hỗ trợ cho việc phát triển hơn nữa của Tor. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm thêm các nhà tài trợ - nếu bạn biết bất kỳ công ty nào, các tổ chức phi lợi nhuận NGO, các cơ quan, hoặc các tổ chức khác muốn bảo mật các kết nối / sự riêng tư / tính ẩn danh, hãy cho họ biết về chúng tôi.
  4. Chúng tôi đang tìm kiếm nhiều hơn nữa những ví dụ tốt đẹp của người dùng Tor và các trường hợp sử dụng Tor. Nếu bạn sử dụng Tor cho một tình cảnh hoặc dự định chưa được mô tả trên trang đó, và bạn cảm thấy hài lòng khi chia sẻ nó với chúng tôi, chúng tôi rất vui lòng được lắng nghe từ phía bạn.

Tài liệu

  1. Giúp đỡ địa phương hoá tài liệu sang các ngôn ngữ khác. Hãy xem trở thành một phiên dịch viên Tor nếu bạn muốn trợ giúp. Chúng tôi đặc biệt cần các bản dịch tiếng Ả Rập hoặc tiếng Ba Tư Farsi, cho nhiều người dùng Tor ở trong các khu vực bị kiểm duyệt.

Vận động chính sách

  1. Cộng đồng Tor sử dụng Diễn đàn Tor, IRC/Matrixdanh sách thư gửi công khai.
  2. Tạo ra một bài thuyết trình mà có thể được sử dụng cho người dùng khác nhau các cuộc gặp nhóm trên toàn địa cầu.
  3. Tạo ra một tấm áp phích về một chủ đề, ví dụ như "Tor cho Quyền Con người!".
  4. Phổ biến rộng rãi về Tor tại một hội nghị chuyên đề hoặc hội thảo và sử dụng những quyển giới thiệu Tor nhỏ nhắn này để khơi gợi chủ đề trò chuyện.