Tor được thiết kế để phòng vệ cho các quyền con người và sự riêng tư bằng cách ngăn ngừa cho bất cứ ai khỏi việc kiểm duyệt các thứ, kể cả chúng tôi. Chúng tôi không ưa việc có một số người sử dụng Tor để làm những điều tồi tệ, nhưng chúng tôi không thể làm gì để loại bỏ họ mà không làm phương hại đến các nhà hoạt động quyền con người, các nhà báo, những người sống sót sau lạm dụng, và những người khác sử dụng Tor cho những mục đích tốt đẹp. Nếu chúng tôi muốn chặn một số người nhất định khỏi việc sử dụng Tor, về cơ bản, chúng tôi sẽ thêm một cửa hậu backdoor vào phần mềm, điều này sẽ khiến những người dùng dễ có nguy cơ bị xâm phạm của chúng tôi bị tấn công từ các chế độ tồi và các đối thủ khác.