Trình duyệt Tor Browser thông thường khiến cho kết nối của bạn trông như có vẻ nó đang đến từ một phần hoàn toàn khác biệt của thế giới. Một số trang web, ví dụ như các ngân hàng hoặc các nhà cung cấp email, có thể diễn giải điều này như một dấu hiệu rằng, tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, và khoá bạn ở bên ngoài.

Phương cách duy nhất để giải quyết điều này đó là theo sát tiến trình được gợi ý của trang web cho việc khôi phục tài khoản, hoặc liên hệ điều hành viên và giải thích tình huống.

Bạn có thể có khả năng ngăn ngừa tình cảnh này nếu như nhà cung cấp của bạn đề nghị xác thực hai yếu tố (2-factor authentication), đó là một tuỳ chọn bảo mật tốt hơn cả các uy tín dựa trên IP. Liên hệ nhà cung cấp của bạn và hỏi họ rằng họ có cung cấp 2FA hay không.