We recommend iOS apps Onion Browser and Orbot for a secure connection to Tor. Onion Browser and Orbot are open source, use Tor routing, and are developed by someone who works closely with the Tor Project. Tuy nhiên, Apple yêu cầu các trình duyệt trên iOS sử dụng một thứ gọi là Webkit, điều này ngăn Trình duyệt Onion Browser có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư giống như Trình duyệt Tor Browser.

Tìm hiểu thêm về trình duyệt Onion Browser. Download Onion Browser and Orbot from the App Store.