Recomanem encarecidament no utilitzar Tor en cap navegador que no sigui el navegador Tor. L'ús de Tor en un altre navegador pot deixar-vos vulnerable sense les proteccions de privadesa del navegador Tor.