Tor شبکهٔ مسیردهی پیازی است. هنگامی که ما کار خود را بر روی طراحی نسل بعد و پیاده‌سازی مسیریابی onion در ۲۰۰۰-۲۰۰۱ آغاز کردیم، به افراد می‌گفتیم که در حال کار روی مسیریابی onion هستیم، و آن‌ها می‌گفتند «چه خوب، روی کدام‌یک؟» حتی اگر مسیریابی پیازی امروز به یک اصطلاح رایج تبدیل شده است، Tor از دل پروژهٔ مسیریابی پیازی آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی بیرون آمد.

(Tor همچنین معنی جالبی در آلمانی و ترکی دارد.)

نکته: هرچند در اصل از یک سرواژه به‌وجود آمده است، اما Tor به‌صورت «TOR» نوشته نمی‌شود. تنها اولین حرف با حروف بزرگ است. در واقع، ما معمولاً می‌توانیم افرادی را که هیچ بخشی از وب‌سایت ما را نخوانده‌اند (و در عوض هر چیزی را که در مورد Tor می‌دانند از مقالات خبری آموخته‌اند) از طریق همین املای غلط تشخیص دهیم.