Tor chính là mạng lưới định tuyến onion. Trước đây khi chúng tôi bắt đầu với thiết kế thế hệ mới tiếp theo cùng với việc triển khai định tuyến onion vào 2001-2002, chúng tôi có thể nói với tất cả mọi người rằng chúng tôi đang làm việc về định tuyến onion, và họ sẽ hỏi lại rằng "Khá lắm. Nhưng là cái nào?" Kể cả nếu như Việc định tuyến Onion đã trở thành một thuật ngữ thông dụng tiêu chuẩn, Tor đã được khởi sinh từ dự án định tuyến onion thật sự, được tiến hành bởi Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân.

(Nó cũng có một ý nghĩa tốt trong tiếng Đức và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.)

Lưu ý: kể cả khi nó đã bắt nguồn từ một từ viết tắt, Tor không được đánh vần là "TOR". Chỉ có chữ cái đầu tiên được viết hoa. Trên thực tế, chúng tôi thông thường có thể nhận diện được những người đã không đọc bất cứ điều gì trên trang web của chúng tôi (và thay vào đó biết được tất cả những điều mà họ biết chỉ từ các bài báo tin tức mà thôi) bằng một sự thật rằng họ đánh vần nó sai cách.