اگرچه Tor برای ارسال هرزنامه مفید نیست، به نظر می‌رسد برخی از سازندگان افراطی فهرست مسدودیت فکر می‌کنند که همهٔ شبکه‌های مشابه Tor، شرور هستند — آن‌ها سعی می‌کنند مدیران شبکه را در مورد مسائل مربوط به خط‌مشی، خدمات و مسیریابی تحت کنترل درآورند و سپس از قربانیان باج بگیرند.

اگر مدیران سرور شما تصمیم گرفتند از این فهرست‌های مسدودیت برای نپذیرفتن ایمیل‌های ورودی استفاده کنند، با آن‌ها گفتگو کنید و در مورد Tor و خط‌مشی‌های خروج آن توضیح دهید.