اگرچه Tor برای ارسال هرزنامه مفید نیست، به نظر می‌رسد برخی از سازندگان لیست بلاک افراطی فکر می‌کنند که همه شبکه‌های باز مانند Tor شرور هستند - آن‌ها سعی می‌کنند مدیران شبکه را در مورد مسائل مربوط به خط‌مشی، خدمات و مسیریابی تحت کنترل درآورند و سپس از قربانیان باج بگیرند.

اگر مدیران سرور شما تصمیم گرفتند از این لیست‌های مسدود برای امتناع از نامه‌های دریافتی استفاده کنند، با آن‌ها گفتگو کنید و در مورد Tor و سیاست‌های خروج آن توضیح دهید.