Kể cả khi Tor không thật sự hữu dụng cho việc spam, một số những kẻ Blocklister đố kỵ có vẻ sẽ nghĩ rằng tất cả các mạng lưới mở như Tor là độc ác — chúng cố gắng thiết đặt những quản trị viên mạng lưới cứng rắn về điều lệ, dịch vụ, và các vấn đề về định tuyến, và rồi âm mưu trục lợi từ các nạn nhân.

Nếu các quản trị viên máy chủ của bạn quyết định sử dụng các danh sách chặn blocklist này để từ chối thư gửi đến, bạn nên có một cuộc đối thoại với họ và giải thích về Tor và các chính sách quy định đầu ra exit của Tor.