Đầu tiên trước hết, quy tắc quy định đầu ra exit mặc định Tor từ chối tất cả các lưu lượng traffic hướng ngoại cổng port 25 (SMTP). Do đó, việc gửi đi thư rác spam thông qua Tor sẽ không hoạt động theo mặc định. Có khả năng là một số điều hành viên rơ-le sẽ bật kích hoạt cổng port 25 trên nút giao đầu ra exit cụ thể của họ, trong trường hợp đó máy tính sẽ cho phép các thư hướng ngoại, nhưng cá nhân đó cũng có thể chỉ cần thiết lập một rơ-le thư tín mở, không phụ thuộc vào Tor. Nói một cách ngắn gọn, Tor không hữu dụng cho việc đăng tin rác spam, bởi vì gần như tất cả các rơ-le Tor từ chối giao vận chiếc thư.

Tất nhiên, chuyện này không hoàn toàn là riêng về việc giao vận thư tín E-mail mà thôi. Những kẻ phát tán tin rác Spammer có thể sử dụng Tor để kết nối tới các proxy HTTP mở (và từ đó tới các máy chủ SMTP); để kết nối tới các tập lệnh script gửi thư đi CGI được viết code một cách tệ hại; và để điều khiển các botnet của chúng — nghĩa là, để bí mật liên lạc với đội quân những máy tính bị xâm nhập để gửi thư rác.

Điều này là một sự đáng tiếc, nhưng hãy để ý rằng, những kẻ phân tán tin rác Spammer vẫn đang làm tốt công việc của chúng mà không cần đến Tor. Đồng thời, hãy nhớ rằng, có nhiều các cơ cấu giao tiếp nhẹ nhàng hơn của họ (như là các gói UDP bị giả mạo) không thể được sử dụng trên Tor, bởi vì nó chỉ transport giao vận các kết nối TCP được định hình đúng đắn.