اولاً، سیاست پیش فرض خروجی تور تمام ترافیک خروجی درگاه ۲۵ (SMTP) را رد می کند. بنابراین ارسال ایمیل اسپم از طریق تور به صورت پیش فرض کار نخواهد کرد. ممکن است برخی گردانندگان بازپخش درگاه 25 را روی گره خروج فعال کرده باشند، در این حالت کامپیوتر پست های الکترونیکی خروجی مجاز خواهند بود; ولی آن فرد قادر خواهد بود تا یک بازپخش باز پست الکترونیکی را برپا کند، که مستقل از تور می باشد. به طور خلاصه، تور برای اسپم کردن مفید نیست، چون تقریبا همه بازپخش های تور از رساندن ایمیل خودداری می کنند.

البته، همه آن مربوط به تحویل دهی پست الکترونیکی نمی باشد. اسپمر ها می توانند از تور برای اتصال به پروکسی های HTTP باز (و از آنجا به سرور های SMTP); اتصال به اسکریپت های CGI ارسال کننده پست الکترونیکی نوشته شده به صورت بد; و کنترل بات نت های خود استفاده کنند — یعنی، برای ارتباط به صورت پنهان با ارتشی از کامپیوتر های در معرض خطر قرار گرفته برای تحویل دادن اسپم.

این ناراحت کننده است، اما توجه داشته باشید که اسپمر ها هم اکنون هم کار های زیادی بدون تور انجام می دهند. همچنین، به خاطر داشته باشید که بسیاری از مکانیسم های ارتباطی نامحسوس (مانند بسته های UDP جعل شده) نمی توانند از طریق تور مورد استفاده قرار بگیرند، چون تنها اتصال های TCP به درستی شکل گرفته می توانند انتقال یابند.