حتی اگر برنامهٔ شما از نوع صحیح پروتکل SOCKS استفاده می‌کند، این خطر همچنان وجود دارد که پرسمان‌های DNS را نشت دهد. این مشکل در افزونه‌های Firefox رخ می‌دهد که خودشان، نام‌میزبان مقصد را ترجمه می‌کنند، مثلاً برای اینکه نشانی IP، کشوری که در آن قرار دارد و … را به شما نمایش دهند. اگر مظنون هستید که ممکن است برنامهٔ شما اینگونه عمل کند، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید.

  1. TestSocks 1 را به فایل torrc‏ خود اضافه کنید.
  2. Tor را راه‌اندازی کنید و تنظیمات پروکسی SOCKS برنامهٔ خود را روی سرور SOCKS5 Tor (به‌صورت پیش‌فرض socks5://127.0.0.1:9050) قرار دهید.
  3. هنگام استفاده از برنامه، گزارش‌های خود را مشاهده کنید. Tor برای هر اتصال SOCKS یک notice برای اتصالات ایمن، و یک warn برای اتصالاتی که درخواست‌های DNS را نشت می‌دهند رویدادنگاری می‌کند.

اگر می‌خواهید به‌طور خودکار تمام اتصال‌هایی را که درخواست‌های DNS نشت می‌دهند غیرفعال کنید، SafeSocks 1 را در فایل torrc خود تنظیم کنید.