Kể cả khi ứng dụng của bạn đang sử dụng biến thể chính xác của giao thức protocol SOCKS, vẫn còn có một nguy cơ đó là nó có thể đang làm lộ ra các yêu cầu DNS queries. Vấn đề này xảy tra trong các tiện ích extension mở rộng trong Firefox mà chúng tự mình giải mã tên máy chủ đích đến (destination hostname), ví dụ như để hiển thị cho bạn địa chỉ IP của nó, quốc gia nào nó đang ở, v.v.. Nếu bạn nghi ngờ rằng ứng dụng của bạn có thể hành xử như vậy, xin hãy theo sát các chỉ dẫn bên dưới để kiểm tra.

  1. Thêm TestSocks 1 vào tập tin torrc của bạn.
  2. Khởi động Tor, và trỏ cài đặt proxy SOCKS chương trình của bạn tới máy chủ SOCKS5 của Tor (socks5://127.0.0.1:9050 theo mặc định).
  3. Theo dõi các nhật ký Log khi bạn sử dụng ứng dụng của bạn. Cho mỗi một kết nối socks, Tor sẽ ghi nhật ký log một thông báo cho các kết nối an toàn, và một cảnh báo cho các kết nối làm lộ ra các yêu cầu DNS.

Nếu bạn muốn tự động tắt đi tất cả các kết nối đang làm lộ ra các yêu cầu DNS, hãy đặt SafeSocks 1 trong tập tin torrc của bạn.