هم اکنون طول مسیر در 3 کد نویسی شده است به اضافه تعداد گره هایی که در مسیر شما هستند که حساس هستند. در حالت های عادی 3 است، اما برای نمونه شما در حال دسترسی به یک سرویس پیازی یا یک نشانی "exit." هستید می تواند بیشتر باشد.

ما نمی خواهیم به افراد توصیه کنیم تا از مسیر های طولانی تر استفاده کنند از آنجایی که چنین کاری باعث بار روی شبکه را بدون (تا آنجایی که ما می دانیم) فراهم کردن امنیت بیشتر افزایش می دهد. همچنین، استفاده از مسیر های طولانی تر از 3 می تواند باعث آسیب به ناشناس بودن شود، اولاً چون حملات منع امنیت را آسان تر می کند، دوماً چون می تواند به عنوان یک شناسه عمل کند اگر فقط تعداد کوچکی از کاربران دارای طول مسیر یکسان با شما هستند.