هم‌اکنون طول مسیر روی عدد ۳ کدنویسی سخت شده است، بعلاوهٔ تعداد گره‌های حساسی که در مسیر شما قرار دارند. این یعنی، در موارد عادی۳ است، اما برای نمونه شما در حال دسترسی به یک سرویس onion یا یک نشانی «exit.» هستید می‌تواند بیشتر باشد.

ما نمی‌خواهیم افراد را به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر تشویق کنیم چراکه این کار بار شبکه را، بدون (تا آنجایی که می‌دانیم) فراهم‌ساختن امنیت بیشتر افزایش می‌دهند. همچنین، استفاده از مسیر های طولانی تر از 3 می تواند باعث آسیب به ناشناس بودن شود، اولاً چون حملات منع امنیت را آسان تر می کند، دوماً چون می تواند به عنوان یک شناسه عمل کند اگر فقط تعداد کوچکی از کاربران دارای طول مسیر یکسان با شما هستند.