Ngay bây giờ độ dài đường dẫn path được gõ mã code cứng tại 3 cộng thêm số lượng các nút giao nhạy cảm trong đường dẫn path của bạn. Đó có nghĩa là trong các trường hợp thông thường nó là 3, nhưng ví dụ rằng nếu bạn đang truy cập vào một dịch vụ onion hoặc một địa chỉ ".exit" nó có thể nhiều hơn thế.

Chúng tôi không muốn khuyến khích mọi người sử dụng các đường dẫn path dài hơn như thế này vì nó làm tăng thêm load tải trên mạng mà không có (theo như chúng tôi biết đến bây giờ) cung cấp thêm được bảo mật. Đồng thời, việc sử dụng các đường dẫn path dài hơn 3 có thể gây hại cho tính ẩn danh, đầu tiên bởi vì nó khiến cho các cuộc tấn công từ chối bảo mật denial of security dễ dàng hơn, và thứ hai bởi vì nó có thể đóng vai trò như một bộ nhận diện (identifier) nếu chỉ một số lượng nhỏ những người dùng có cùng độ dài đường dẫn path như bạn.