Onion-Location is a HTTP header that web sites can use to advertise their onion counterpart. اگر وب‌سایتی که از آن بازدید می‌کنید یک سایت onion فعال داشته باشد، یک کپسول بنفش در نوار URL با عبارت «onion. دردسترس است» به‌صورت پیشنهاد ظاهر می‌شود. هنگامی که روی «onion. دردسترس است» کلیک می‌کنید، وب‌سایت مجدداً بارگذاری و به همتای پیازی خود بازهدایت می‌شود. در‌حال‌حاضر، Onion-Location برای مرورگر Tor ویژهٔ دسکتاپ (macOS ،Windows و GNU/Linux) در دسترس است. می توانید دربارهٔ Onion-Location در راهنمای مرورگر Tor اطلاعات بیشتری کسب کنید. اگر یک اپراتور سرویس onion هستید چگونگی پیکربندی Onion-Location را در سایت خود یاد بگیرید.