Onion-Location là một tiêu đề HTTP mà các trang web có thể sử dụng để quảng bá phiên bản onion thay thế của họ. Nếu trang web mà bạn đang truy cập có sẵn một phiên bản trang web onion, một viên thuốc gợi ý màu tím sẽ nhắc nhở tại thanh URL nói rằng ".onion khả dụng". Khi bạn nhấp vào ".onion khả dụng", trang web sẽ được tải lại và được điều hướng tới đối tác onion của nó. Vào thời điểm hiện tại, Vị trí Onion (Onion-Location) có sẵn cho trình duyệt Tor Browser dành cho máy desktop (Windows, macOS và GNU/Linux). Bạn có thể tìm hiểu thêm về Vị trí Onion (Onion-Location) trong Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor Browser. Nếu bạn là một điều hành viên dịch vụ onion, hãy tìm hiểu làm thế nào để định cấu hình Vị trí Onion (Onion-Location) trong trang web onion của bạn.