اگر نمی‌توانید به سرویس onion مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید، مطمئن شوید که آدرس onion‏ ۵۶-نویسه‌ای را به‌درستی وارد کرده‌اید؛ حتی یک اشتباه کوچک مانع دسترسی مرورگر Tor به سایت می‌شود. اگر هنوز هم نمی‌توانید به سرویس onion متصل شوید، لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید. ممکن است مشکل موقتی در اتصال به‌وجود آمده باشد، یا اپراتورهای سایت بدون هشدار به آن اجازه دادند آفلاین شود.

همچنین می‌توانید با اتصال به سرویس onion سایت DuckDuckGo، مطمئن شوید به سرویس‌های onion دیگر نیز دسترسی دارید.