Nếu bạn không thể truy cập được dịch vụ onion mà bạn mong muốn, hãy bảo đảm rằng bạn đã nhập chính xác địa chỉ onion 56 ký tự; kể cả một lỗi sai nhỏ nhặt sẽ ngăn trình duyệt Tor Browser khỏi việc truy cập vào trang web. Nếu bạn vẫn không thể kết nối tới dịch vụ onion, xin vui lòng thử lại sau nhé. Có thể có một vấn đề trục trặc kết nối tạm thời, hoặc các điều hành viên trang web có thể đã cho phép nó được ngoại tuyến mà không báo trước.

Bạn cũng có thể bảo đảm chắc chắn rằng bạn có thể truy cập các dịch vụ onion khác bằng cách kết nối tới dịch vụ onion của DuckDuckGo.