نه. اگر مجریان قانون به ترافیک رلهٔ خروجی شما علاقمند شوند، ممکن است مأموران رایانهٔ شما را ضبط کنند. به همین دلیل، بهتر است تا رله خروجی را در خانه خود یا از طریق اتصال اینترنت خانگی خود اجرا نکنید.

در عوض، می توانید رله خروجی خود را در یک مرکز تجاری که از Tor حمایت می کند اجرا کنید. یک نشانی IP جداگانه برای رله پایانی خود داشته باشید و ترافیک خود را از آن رد نکنید. البته، شما باید از نگه داشتن هر اطلاعات خصوصی و حساس روی کامپیوتری که رله پایانی شما را میزبانی می کند خودداری کنید.