نه. اگر مجریان قانون به ترافیک رلهٔ خروجی شما علاقمند شوند، امکان دارد مأموران رایانهٔ شما را ضبط کنند. به همین دلیل، بهتر است تا رلهٔ خروجی را در خانهٔ خود یا از طریق اتصال اینترنت خانگی خود اجرا نکنید.

در عوض، می توانید رلهٔ خروجی خود را در یک مرکز تجاری حامی Tor اجرا کنید. یک نشانی IP جداگانه برای رلهٔ خروج خود داشته باشید و ترافیک خودتان را از طریق آن مسیردهی نکنید. البته، شما باید از نگه‌داشتن هر گونه اطلاعات شخصی و حساسی روی رایانه‌ای که از رلهٔ پایانی شما میزبانی می‌کند خودداری کنید.