Không. Nếu các bên thực thi luật pháp trở nên quan tâm tới lưu lượng traffic từ rơ-le đầu ra exit của bạn, rất có khả năng rằng các sĩ quan sẽ thu giữ máy tính của bạn. Vì lý do đó, điều tốt nhất đó là không chạy rơ-le đầu ra exit của bạn tại nhà bạn hoặc sử dụng kết nối Internet nhà của bạn.

Thay vào đó, hãy xem xét chạy rơ-le đầu ra exit của bạn trong một cơ sở thương mại có thể hỗ trợ Tor. Hãy sử dụng một địa chỉ IP riêng biệt cho rơ-le đầu ra exit của bạn, và không định tuyến lưu lượng traffic của chính bạn thông qua nó. Tất nhiên, bạn nên tránh giữ bất kỳ thông tin nhạy cảm hoặc cá nhân nào trên máy tính đang host lưu trữ rơ-le đầu ra exit của bạn.