بله، یک نسخه از مرورگر Tor مختص Android وجود دارد. نصب مرورگر Tor برای Android تمام آن چیزی است که برای اجرای Tor روی دستگاه Android خود لازم دارید.

پروژهٔ Guardian برنامهٔ Orbot را فراهم می‌کند که می‌تواند برای مسیریابی سایر برنامه‌ها روی دستگاه Android شما بر روی شبکهٔ Tor استفاده شود، با این حال تنها مرورگر Tor برای Android برای مرور وب با Tor لازم است.