Đúng, có một phiên bản của Trình duyệt Tor Browser khả dụng một cách cụ thể cho Android. Việc cài đặt trình duyệt Tor Browser cho Android là tất cả những gì bạn cần để chạy Tor trên thiết bị Android của bạn.

Dự án The Guardian Project cung cấp ứng dụng app Orbot mà có thể được sử dụng để định tuyến các ứng dụng app khác trên thiết bị Android của bạn trên mạng lưới Tor Network, nhưng dù sao thì chỉ có trình duyệt Tor Browser cho Android là được cần đến để duyệt web với Tor.