با وجود اینکه هر دو مرورگر Tor و Orbot برای اندروید عالی هستند، اما اهداف مختلفی دارند. مرورگر Tor برای Android مشابه مرورگر Tor دسکتاپ است، اما روی دستگاه موبایل شما. یک مرورگر یکجا و کامل است که از شبکهٔ Tor استفاده می‌کند و سعی می‌کند تا جایی که ممکن است ناشناس باشد. Orbot on the other hand is a proxy that will enable you to send the data from your other applications (E-Mail clients, instant messaging apps, etc.) through the Tor network; a version of Orbot is also inside of Tor Browser for Android, and is what enables it to connect to the Tor network. That version, however, does not enable you to send other apps outside of Tor Browser for Android through it. بسته به این‌که چگونه می‌خواهید از شبکهٔ Tor استفاده کنید، یکی یا هر دوی آن‌ها می‌توانند گزینهٔ خوبی باشند.