با وجود اینکه هم مرورگر Tor و Orbot برای اندروید عالی هستند، کار های متفاوتی را انجام می دهند. مرورگر Tor برای اندروید مانند مرورگر Tor برای دسکتاپ می باشد، اما روی دستگاه موبایل شما می باشد. یک مرورگر است که از شبکه Tor استفاده می کند و سعی می کند تا جای ممکن ناشناس باشد. از طرف دیگر Orbot یک پروکسی است که به شما امکان می‌دهد داده‌های سایر برنامه‌های خود (کلاینت‌های ایمیل، برنامه‌های پیام رسانی فوری و غیره) را از طریق شبکه Tor ارسال کنید. نسخه‌ای از Orbot نیز در داخل مرورگر Tor برای اندروید قرار دارد و این چیزی است که برنامه را قادر می‌سازد به شبکه Tor متصل شود. آن نسخه، هرچند به شما اجازه نمی دهد تا برنامه های دیگر که خارج از مرورگر Tor می باشند و برای اندروید می باشند را از آن ارسال کنید. بسته به این‌که چگونه می‌خواهید از شبکه Tor استفاده کنید، یکی یا هر دوی آن‌ها می‌تواند گزینه خوبی باشد.