Trong khi đồng thời trình duyệt Tor Browser cho Android và Orbot đều tuyệt vời, chúng phục vụ những mục đích khác nhau. Trình duyệt Tor Browser cho Android giống như trình duyệt Tor Browser cho máy desktop, nhưng trên thiết bị di động của bạn. Nó là một trình duyệt một điểm dừng, sử dụng mạng lưới Tor Network và cố gắng ẩn danh hết mức có thể. Orbot on the other hand is a proxy that will enable you to send the data from your other applications (E-Mail clients, instant messaging apps, etc.) through the Tor network; a version of Orbot is also inside of Tor Browser for Android, and is what enables it to connect to the Tor network. That version, however, does not enable you to send other apps outside of Tor Browser for Android through it. Phụ thuộc vào việc bạn muốn sử dụng mạng lưới Tor Network như thế nào, hoặc chỉ một hoặc đồng thời cả hai có thể là một lựa chọn tuyệt vời.