Tor aktarıcınızı yükseltirken ya da farklı bir bilgisayara taşırken aynı kimlik anahtarlarını koruduğunuzdan emin olun (DataDirectory içindeki keys/ed25519_master_id_secret_key vekeys/secret_id_key dosyalarında bulunur).

Bir köprü işletmecisiyseniz pt_state/ değerini tuttuğunuzdan da emin olun. Köprünüzün aynı köprü satırıyla çalışmayı sürdürebilmesi için gerekli verileri içerir.

Basit olması açısından, DataDirectory klasörünü tümüyle kopyalamak da işe yarar.

Bu kimlik anahtarlarının ve bir köprü için pt_state verilerinin yedeklerini tutmak isteyebilirsiniz. Böylece bir sorun çıkarsa aktarıcıyı geri yükleyebilirsiniz.