Tor rpm paketleri

Tor Project CentOS, RHEL ve Fedora için kendi RPM paket deposunu sunar.

Not: # simgesi komutların root kullanıcı olarak yürütüleceğini gösterir. Yani bir kullanıcı hesabına sistem yöneticisi yetkileri ile erişmeniz gerektiği anlamına gelir. Örneğin kullanıcınız sudo grubunun üyesi olmalıdır.

CentOS, RHEL ve Fedora dağıtımlarında Tor Paketi Deposunu şu şekilde etkinleştirebilirsiniz:

1. epel deposunu etkinleştirin (yalnızca CentOS ve RHEL için)

‪# dnf install epel-release -y

2. /etc/yum.repos.d/tor.repo dosyasına aşağıdaki metni ekleyin

CentOS ya da RHEL için:

[tor]
name=Tor for Enterprise Linux $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/centos/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/centos/public_gpg.key
cost=100

Fedora için:

[tor]
name=Tor for Fedora $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
cost=100

3. Tor paketini kurun

Şimdi en yeni Tor paketini kurabilirsiniz.

‪# dnf install tor -y

İlk defa kullanıyorsanız, herkese açık GPG anahtarını içe aktarmalısınız.

Importing GPG key 0x3621CD35:
Userid     : "Kushal Das (RPM Signing key) <kushal@torproject.org>"
Fingerprint: 999E C8E3 14BC 8D46 022D 6C7D E217 C30C 3621 CD35
From       : https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
Is this ok [y/N]: y