Tor rpm paketleri

Tor Projesi CentOS, RHEL ve Fedora için kendi RPM paket deposunu sunar.

Note: The symbol # refers to be running the code as root. That means you should have access to a user account with system administration privileges, e.g your user should be in the sudo group.

CentOS, RHEL ve Fedora dağıtımlarında Tor Paketi Deposunu şu şekilde etkinleştirebilirsiniz:

1. epel deposunu etkinleştirin (yalnız CentOS ve RHEL için)

# dnf install epel-release -y

2. /etc/yum.repos.d/tor.repo dosyasına aşağıdaki metni ekleyin

CentOS ya da RHEL için:

[tor]
name=Tor for Enterprise Linux $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/centos/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/centos/public_gpg.key
cost=100

Fedora için:

[tor]
name=Tor for Fedora $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
cost=100

3. Tor paketini kurun

Şimdi en yeni Tor paketini kurabilirsiniz.

# dnf install tor -y

İlk defa kullanıyorsanız, herkese açık GPG anahtarını içe aktarmalısınız.

Importing GPG key 0x3621CD35:
Userid     : "Kushal Das (RPM Signing key) <kushal@torproject.org>"
Fingerprint: 999E C8E3 14BC 8D46 022D 6C7D E217 C30C 3621 CD35
From       : https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
Is this ok [y/N]: y