Các lỗi máy chủ Proxy có thể xảy ra vì một số lý do. Trong trường hợp bạn gặp lỗi này, bạn có thể thử một hoặc nhiều các biện pháp sau đây:

  • Nếu bạn có một chương trình chống vi-rút, nó có thể đang can thiệp vào dịch vụ Tor. Hãy tắt chống vi-rút đi và khởi động lại trình duyệt.
  • Bạn không nên di chuyển thư mục trình duyệt Tor Browser khỏi vị trí nguyên gốc của nó tới một vị trí khác. Nếu bạn đã thực hiện điều này, xin hãy đảo ngược thay đổi.
  • Bạn cũng nên kiểm tra cổng mà bạn đang kết nối cùng. Hãy thử một cổng khác với cái đang được sử dụng, ví dụ như 9050 hoặc 9150.
  • Khi tất cả những cái khác thất bại, hãy cài đặt lại trình duyệt. Lần này, hãy chắc chắn cài đặt trình duyệt Tor Browser trong một thư mục mới, không phải trên trình duyệt đã được cài đặt trước đó.

Nếu lỗi vẫn tồn tại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.