Trong một thời gian dài, cộng đồng Tor đã tiến hành rất nhiều những hoạt động hằng ngày sử dụng mạng lưới IRC được biết đến như OFTC. IRC đã và đang hoạt động tốt cho chúng tôi, và cộng đồng của chúng tôi trên IRC đang lớn mạnh lên qua năm tháng với những gương mặt mới tham gia vào và các kênh channel mới được xuất hiện cho các nhu cầu cụ thể trong tổ chức.

Cầu Bridge ma trận (Matrix bridge)

The Tor community is opening up its day-to-day conversations by bridging our IRC community to the Matrix network. Đối với người dùng Tor thông thường, điều đó có nghĩa là bạn có thể chat với chúng tôi sử dụng một App ứng dụng thân thiện như Element. Phòng #tor:matrix.org hoặc kênh channel #tor IRC được kết nối với nhau: bất kể nền tảng nào mà bạn đã chọn, tin nhắn của bạn sẽ được chia sẻ trên đồng thời cả hai nền tảng.

Để tham gia vào cuộc hội thoại với các nhà đóng góp Tor trên Matrix, bạn cần có một tài khoản Matrix. Một số nhà cung cấp có thể cho bạn một cái. Một trong những cái này là Quỹ Matrix.org, mà cho phép mọi người đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể đăng ký một tài khoản trên app.element.io.

Một khi bạn có một tài khoản Matrix, bạn có thể hoặc tham gia vào Tor Matrix Space để duyệt các phòng Tor, hoặc tham gia trực tiếp vào phòng #tor:matrix.org hỗ trợ người dùng.

Mạng lưới IRC OFTC

Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng IRC, bạn có thể sử dụng ứng dụng khách IRC client trên web của OFTC:

  1. Mở OFTC webchat

  2. Điền vào các khoảng trống:

    BIỆT DANH NICKNAME: Bất cứ điều gì mà bạn muốn, nhưng hãy chọn cùng biệt danh nickname (nick) mỗi lần bạn sử dụng IRC để nói chuyện với mọi người trên Tor. Nếu như nick của bạn đã được sử dụng rồi, bạn sẽ nhận được một tin nhắn từ hệ thống và bạn nên lựa chọn một cái nick khác.

    KÊNH CHANNEL: #tor

  3. Nhấp vào Enter

Xin chúc mừng! Bạn đang ở trên IRC.

Sau một vài giây, bạn sẽ tự động đi vào #tor, đây là một phòng trò chuyện chatroom với các lập trình viên Tor, các điều hành viên rơ-le và các thành viên khác trong cộng đồng. Cũng có một số người ngẫu nhiên trong #tor.

Bạn có thể đặt các câu hỏi trong thanh trống ở cuối màn hình. Xin vui lòng, đừng hỏi để yêu cầu được hỏi, chỉ cần hỏi câu hỏi của bạn mà thôi.

Mọi người có lẽ có thể trả lời ngay lập tức, hoặc có thể có một chút chậm trễ delay (một số người được lên danh sách trên kênh channel nhưng đang không ở bàn phím của họ và ghi âm các hoạt động kênh channel để đọc sau).

Nếu như bạn muốn chat với một ai đó cụ thể, hãy bắt đầu bình luận comment của bạn với nick biệt danh của họ và họ thông thường sẽ nhận được một thông báo rằng có ai đó đang cố gắng liên lạc với họ.

OFTC thông thường không cho phép mọi người sẻ dụng webchat của họ trên Tor. Vì lý do này, và bởi vì có nhiều người rốt cuộc ưa chọn nó hơn dẫu sao chăng nữa, bạn cũng nên xem xét sử dụng một ứng dụng khách IRC client.