Tor Messenger / Tor Messenger

Tor Messenger là một chương trình chat đa nền tảng, hướng đến bảo mật theo mặc định và gửi đi tất cả các lưu lượng traffic của nó trên Tor. Tor Messenger không còn trong giai đoạn phát triển nữa. Nó hỗ trợ Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter, Yahoo, và khác nữa; tự động bật thông báo Off-the-Record (OTR) Messaging; và có một giao diện người dùng đồ hoạ dễ sử dụng được cục bộ hoá trên nhiều ngôn ngữ khác nhau.