Tor Messenger / پیام‌رسان Tor

پیام‌رسان Tor یک برنامهٔ گفتگوی چندسکویی بود که قصد داشت به‌صورت پیش‌فرض امن باشد و تمام ترافیک خود را روی Tor ارسال کند. پیام‌رسان Tor دیگر توسعه داده نمی‌شود. پیام‌رسان Tor از ‎Jabber (XMPP) IRC ،Google Talk‎‏، Facebook Chat ،Twitter ،Yahoo، و سایر موارد پشتیبانی می‌کرد؛ به‌صورت خودکار پیام‌رسانی OTR را فعال می‌کرد؛ و دارای یک رابط کاربری گرافیکی با استفادهٔ آسان بود که به چندین زبان بومی‌سازی شده بود.