Chúng tôi đặt giả định rằng, máy khách trung bình thực hiện 10 yêu cầu như vậy mỗi ngày. Một ứng dụng/máy khách mà được kết nối 24/7 thực hiện 15 yêu cầu một ngày, nhưng không phải tất cả các ứng dụng/máy khách được kết nối 24/7, do đó chúng tôi lựa ra số 10 cho máy khách trung bình. Chúng tôi đơn giản chỉ là phân chia các yêu cầu thư mục cho 10 và xem xét kết quả như là số lượng người dùng. Một cách khác để nhìn nhận chúng đó là, có phải là chúng ta giả định rằng mỗi một yêu cầu đại diện cho một máy khách được giữ online cho 1/10 của một ngày, hoặc là 2 giờ và 24 phút.