Mullvad Browser is free and open-source software that connects to the internet (if you use it together with Mullvad VPN) through the encrypted VPN tunnels and VPN servers of Mullvad. Bạn có thể sử dụng nó mà không cần với hoặc với bất kỳ VPN nào, nhưng bạn nên bảo đảm rằng bạn sử dụng nhà cung cấp VPN mà bạn có thể tin tưởng. Ngoài việc cả hai trình duyệt đều kết nối người dùng đến Internet (mạng lưới Tor Network so với kết nối VPN đáng tin cậy), những sự khác biệt giữa cả hai trình duyệt là rất nhỏ và phụ thuộc vào tuỳ thích cá nhân và các trường hợp sử dụng về phía người dùng cuối.

As a benefit of connecting to the internet using the Tor network, various Tor specific features are closely integrated with our own browser that Mullvad Browser does not offer, including:

  • Cách ly cô lập mạch nối và việc tích hợp với danh tính mới
  • Truy cập tới Các dịch vụ Onion (ví dụ như các trang web onion, các điều hướng địa điểm Onion-Location, xác thực onion, và tích hợp SecureDrop)
  • Bộ phận vượt kiểm duyệt được tích hợp sẵn với một UX đặc trưng duy nhất được tìm thấy trong cài đặt kết nối của Trình duyệt Tor Browser và hỗ trợ kết nối

Mục tiêu của chúng tôi trong sự hợp tác này đó chính là cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn cho riêng tư trực tuyến (ví dụ: giảm thiểu dấu vết fingerprinting và cố gắng ngăn chặn những mối liên hệ) cho người dùng ở mọi cấp độ.