Mullvad Browser is Tor Browser without the Tor Network - that allows anyone to take advantage of all the privacy features Tor created. Nếu mọi người muốn kết nối trình duyệt với một VPN mà họ tin tưởng, họ có thể dễ dàng làm điều đó.

Các cấu hình và cài đặt 'dùng được ngay' của trình duyệt sẽ che giấu nhiều tham số và các tính năng thông thường được sử dụng để trích xuất thông tin từ thiết bị của một người, bao gồm phông chữ, nội dung được hiển thị render, và một số API phần cứng. Theo mặc định, Trình duyệt Mullvad Browser đã bật kích hoạt chế độ riêng tư, chặn trình theo dõi và cookie của bên thứ ba.

Trình duyệt này miễn phí, mã nguồn mở và được phát triển bởi Dự án Tor Project phối hợp với Mullvad VPN. Nó được phân phối bởi Mullvad và có thể được tải xuống trên trang web của họ.