Bạn nên sử dụng Trình duyệt Mullvad Browser nếu như bạn đang tìm kiếm giải pháp trình duyệt nâng cao quyền riêng tư để kết nối với VPN đáng tin cậy của mình. Các cài đặt và tính năng mặc định của nó là nhằm kháng vệ lại sự giám sát hàng loạt, khai thác và theo dõi dữ liệu hoặc các hành xử vi phạm quyền riêng tư khác thường bị các công ty công nghệ lớn sử dụng.

While Mullvad Browser offers similar privacy protections to Tor Browser, it is best suited for the threat model of corporate mass-surveillance by big tech companies.