Các trang web mà chỉ có thể được truy cập trên Tor được gọi là các "trang web onion" và chúng kết thúc với TLD .onion. Ví dụ, trang web onion của DuckDuckGo là https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/. Bạn có thể truy cập các trang web này bằng cách sử dụng trình duyệt Tor Browser. Các địa chỉ phải được chia sẻ với bạn bởi chủ host trang web, vì các trang onion không được lập chỉ mục trong các cỗ máy tìm kiếm theo cách thông thường mà các trang web vanilla được lập.