Các tuỳ chọn kế toán accounting trong tập tin torrc cho phép bạn chỉ định ra số lượng các byte tối đa mà rơ-le của bạn sử dụng cho một khoảng thời gian.

  AccountingStart day week month [day] HH:MM

Điều này chỉ định khi nào việc kế toán accounting nên khởi động reset lại. Ví dụ, để cài đặt một số lượng các byte tổng cộng được phục vụ trong một tuần (mà được khởi động reset lại vào mỗi Thứ Tư lúc 10:00am), bạn có thể sử dụng:

  AccountingStart week 3 10:00
  AccountingMax 500 GBytes

This specifies the maximum amount of data your relay will send during an accounting period, and the maximum amount of data your relay will receive during an accounting period. Khi chu kỳ ghi sổ sách được reset thiết lập lại (từ AccountingStart), thì các bộ đếm cho AccountingMax được thiết lập reset lại về 0.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn cho phép 50 GB lưu lượng traffic mỗi ngày theo mỗi hướng và việc kê khai accounting phải reset lại vào buổi trưa mỗi ngày:

  AccountingStart day 12:00
  AccountingMax 50 GBytes

Hãy lưu ý rằng, rơ-le của bạn sẽ không thức dậy một cách chính xác tại lúc bắt đầu của mỗi một chu kỳ kết toán accounting. Nó sẽ giữ thống kê về việc nó đã sử dụng chỉ tiêu của nó trong giai đoạn vừa rồi nhanh như thế nào, và chọn ra một điểm ngẫu nhiên trong khoảng thời gian mới để đánh thức rơ-le. Theo đó chúng tôi phòng tránh việc có hàng trăm các rơ-le hoạt động vào đầu mỗi tháng nhưng không có cái nào còn hoạt động vào cuối tháng.

Nếu như bạn chỉ có một số lượng nhỏ băng thông để đóng góp, so với tốc độ kết nối của bạn, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng kê khai accounting hằng ngày, để giúp cho bạn rốt cuộc sẽ không sử dụng toàn bộ lượng chỉ tiêu toàn tháng chỉ trong ngày đầu tiên. Chỉ cần làm phép chia dung lượng hàng tháng của bạn cho 30. Bạn cũng có thể xem xét giới hạn băng thông để dàn trải mức độ sử dụng của bạn cho nhiều khoảng thời gian hơn: nếu như bạn muốn cung cấp X GB cho mỗi hướng, bạn có thể thiết đặt RelayBandwidthRate của bạn dựa trên 20*X KBytes. Ví dụ, nếu bạn có 50GB để cung cấp theo mỗi cách, bạn có thể thiết đặt RelayBandwidthRate của bạn lên tới 1000 KBytes: bằng cách này, rơ-le của bạn sẽ luôn là hữu dụng, ít nhất là cho một nửa của mỗi ngày.

  AccountingStart day 0:00
  AccountingMax 50 GBytes
  RelayBandwidthRate 1000 KBytes
  RelayBandwidthBurst 5000 KBytes # cho phép các burst bùng nổ cao hơn nhưng duy trì giá trị trung bình