Nếu rơ-le Tor của bạn đang sử dụng nhiều bộ nhớ hơn mà bạn muốn, đây là một số lời khuyên dành cho việc giảm thiểu dấu vết footprint của nó:

  • Nếu bạn ở trên Linux, bạn có thể đang gặp phải các lỗi bug phân mảnh bộ nhớ (memory fragmentation bugs) trong việc thiết lập áp dụng malloc của glibc. Điều đó nghĩa là, khi Tor gửi trở lại bộ nhớ cho hệ thống, các mẩu bộ nhớ bị phân mảnh đến mức chúng khó có thể được sử dụng lại. Tarball của Tor gửi đi với Thiết lập malloc của OpenBSD, mà chúng không có nhiều các lỗi bug phân mảnh (nhưng điểm bù lại là tải CPU sẽ cao hơn). Thay vào đó, bạn có thể yêu cầu Tor sử dụng triển khai malloc này:./configure --enable-openbsd-malloc.
  • Nếu bạn đang chạy một rơ-le nhanh, điều đó có nghĩa là bạn có nhiều các kết nối TLS mở, bạn có thể đang mất đi nhiều bộ nhớ cho các Buffer nội bộ của OpenSSL (38KB + trên mỗi socket). Chúng tôi vừa vá OpenSSL vào việc phát hành một cách mạnh mẽ tích cực bộ nhớ buffer không được sử dụng. Nếu bạn cập nhật lên OpenSSL 1.0.0 hoặc mới hơn, quá trình xử lý phiên bản của Tor sẽ tự động nhận diện và sử dụng tính năng này.
  • Nếu bạn vẫn không thể xử lý tải của bộ nhớ, hãy xem xét việc giảm thiểu số lượng băng thông mà rơ-le của bạn quảng bá. Việc quảng bá băng thông ít hơn có nghĩa là bạn sẽ thu hút ít người dùng hơn, để rơ-le của bạn không nên phát triển lớn như vậy. Hãy xem tuỳ chọn MaxAdvertisedBandwidth trong trang sổ tay "man".

Mặc dù đã nói tất cả những điều này, các rơ-le Tor nhanh thật sự là sử dụng rất nhiều ram. Không phải là điều hiếm thấy khi một rơ-le đầu ra exit nhanh phải sử dụng 500-1000MB bộ nhớ.