Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo bạn không nên cài đặt các tiện ích bổ sung add-on mới trong Trình duyệt Tor Browser, bởi vì chúng có thể xâm phạm quyền riêng tư và bảo mật của bạn.

Việc cài đặt các tiện ích add-on mới có thể ảnh hưởng tới trình duyệt Tor Browser theo các cách không thể hình dung, đoán trước được và có tiềm năng khiến cho dấu vết fingerprint trình duyệt Tor Browser của bạn trở nên đặc trưng. Nếu bản sao copy trình duyệt Tor Browser của bạn có một dấu vết fingerprint đặc trưng, các hoạt động duyệt của bạn có thể bị phá vỡ tính ẩn danh và bị track theo dõi kể cả mặc dù bạn đang sử dụng trình duyệt Tor Browser.

Each browser's settings and features create what is called a "browser fingerprint". Hầu hết các trình duyệt vô tình tạo ra một dấu vết fingerprinting đặc trưng duy nhất cho mỗi người dùng, mà nó có thể bị track theo dõi trên internet. Trình duyệt Tor Browser được thiết kế kỹ thuật đặc biệt cụ thể để đạt được một dấu vết fingerprint gần như hoàn toàn tương đồng như nhau (chúng tôi không phải là hoàn hảo!) khắp tất cả những người sử dụng nó. This means each Tor Browser user looks like many other Tor Browser users, making it difficult to track any individual user.

Cũng có một khả năng cao đó là một tiện ích add-on mới sẽ làm gia tăng bề mặt tấn công của trình duyệt Tor Browser. Điều này có thể cho phép các dữ liệu nhạy cảm bị lộ ra hoặc cho phép một kẻ tấn công can thiệp tiêm nhiễm trình duyệt Tor Browser. Tiện ích add-on chính nó cũng có thể bị thiết kế một cách độc đoán để gián điệp theo dõi bạn.

Trình duyệt Tor Browser có đi kèm với một tiện ích add-on được cài đặt sẵn — NoScript — và việc thêm vào bất cứ thứ gì khác có thể làm phá vỡ tính ẩn danh của bạn.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về dấu vết fingerprinting trình duyệt? Đây là một bài viết nói tất cả về nó trên trang Blog Tor.