Trình duyệt Tor Browser có hai phương cách để thay đổi mạch nối rơ-le — "Danh tính mới" và "Mạch nối Tor Mới cho Trang này". Đồng thời cả hai lựa chọn được đặt vị trí tại menu hamburger ("≡"). Bạn cũng có thể truy cập vào tuỳ chọn "Mạch nối Mới" (New Circuit) bên trong menu thông tin trang trên thanh URL, và tuỳ chọn "Mạch nối Mới" bằng cách nhấp vào biểu tượng lấp lánh nho nhỏ ở phía trên bên phải của màn hình.

Danh tính mới

Lựa chọn này là hữu ích nếu như bạn muốn ngăn chặn việc, hoạt động tiếp theo của trình duyệt bạn dùng bị gắn kết với những điều mà bạn đã làm trước đây.

Việc lựa chọn nó sẽ đóng tất cả các tab và cửa sổ lại, xoá bỏ tất cả các thông tin cá nhân ví dụ như các cookies và lịch sử duyệt, và sử dụng các mạch nối Tor mới cho tất cả các kết nối.

Trình duyệt Tor Browser sẽ cảnh bảo cho bạn rằng, tất cả các hoạt động và các lượt tải xuống sẽ bị dừng lại, do đó hãy để tâm đến điều này trước khi nhấp vào "Danh tính Mới".

Menu trình duyệt Tor Browser

Mạch nối Tor mới cho Trang này

Lựa chọn này là hữu ích nếu rơ-le đầu ra exit mà bạn đang sử dụng không thể kết nối tới trang web mà bạn yêu cầu, hoặc nó đang không được tải một cách đúng đắn. Việc lựa chọn nó sẽ dẫn đến việc tải lại tab hoặc cửa sổ hiện đang hoạt động trên một mạch nối Tor mới.

Các Tab mở khác và các cửa sổ từ cùng một trang web cũng sẽ sử dụng mạch nối mới một khi chúng được tải lại.

Lựa chọn này không xoá bỏ đi bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc bỏ gắn kết hoạt động của bạn, và nó cũng không ảnh hướng tới các kết nối hiện tại của bạn tới các trang web khác.

Mạch nối Mới cho Trang này