Els repetidors pont són repetidors Tor que no figuren en el directori Tor públic.

Això vol dir que els ISP o els governs que intenten blocar l'accés a la xarxa Tor no poden simplement blocar tots els ponts. Els ponts són útils per als usuaris de Tor sota règims opressors, i per a persones que volen una capa addicional de seguretat perquè estan preocupats que algú reconegui que estan connectats a una adreça IP Tor de repetidor públic.

Un pont és només un repetidor normal amb una configuració lleugerament diferent. See How do I run a bridge for instructions.

Diversos països, inclosos la Xina i l'Iran, han trobat maneres de detectar i blocar connexions als ponts de Tor. Obfsproxy bridges address this by adding another layer of obfuscation. La configuració d'un pont obfsproxy requereix un paquet de programari addicional i configuracions addicionals. See our page on pluggable transports for more info.