خیر. از بسته‌های universe در Ubuntu استفاده نکنید. آن‌ها در گذشته به‌طرزی قابل‌اعتماد به‌روزرسانی نشده‌اند. این بدان معناست که ممکن است اصلاحات پایداری و امنیت را از دست بدهید. در عوض، لطفاً از مخزن Tor Debian استفاده کنید.